Strategic IP Management for Effective R&I in Asian Higher Education-SPIRE

1/1

November 28, 2019

Pusat Inovasi dan Pengkomersilan (ICC) yang diwakili oleh Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Riduan Yunus, Mohd Hafiz Burhan dan Khairol Azmi Kamsiran telah menyertai seminar yang dianjurkan oleh Universiti Teknologi Malaysia (UTM) di Akademik Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT). SPIRE merupakan sebuah program kerjasama yang dibiayai oleh European Union bertujuan memperkasa pengurusan harta intelek Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di peringkat Asia. Program persidangan ini diharapkan dapat menjadikan platform pengkongsian amalan-amalan pengeksploitasian IP terbaik yang bakal dibentangkan oleh wakil-wakil pengurusan universiti dari Dalam Negara dan Luar Negara. Selain itu program ini juga menganjurkan sesi perbincangan ke arah mencapai penubuhan consortium pengurusan IP berpusat yang diharapkan dapat memayungi keperluan-keperluan pengurusan IP di peringkat Asia.

ICC LOGO.PNG

CONTACT US

Innovation and Commercialisation Centre (ICC)

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

86400 Parit Raja, Batu Pahat Johor Malaysia. 

Tel: +607-453 8315 / 8314 / 8526 / 8525 / 8316

Email: iccuthm@gmail.com

QUICK LINK

MTUN Connect

UTHM

Email

Ideas

TCIS

Directory

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Facebook

Instagram

Youtube