ABOUT

About > Objektif

Objektif

PEJABAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN, INOVASI, PENGKOMERSILAN DAN PERUNDINGAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

1. Melaksanakan polisi berkaitan penyelidikan, inovasi, perundingan dan pengkomersilan.

 

2. Menguruskan dan melaksanakan usaha-usaha bagi membudayakan penyelidikan, inovasi, perundingan dan                  pengkomersilan di kalangan staf dan pelajar.

 

3. Mengurus aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan jumlah geran penyelidikan daripada pelbagai sumber.

 

4. Melaksanakan sistem pengurusan penyelidikan, inovasi, perundingan dan pengkomersilan dengan cekap dan                berkesan bagi memenuhi kehendak pelanggan.

 

5. Memantau kemajuan pelaksanaan penyelidikan, inovasi, perundingan dan pengkomersilan di peringkat                          Universiti.

 

6. Mengurus dan menyelaras aktiviti-aktiviti yang dapat mempromosikan dan mengiktiraf hasil penyelidikan dan                  inovasi Universiti melalui penyertaan dalam pameran/ pertandingan penyelidikan dan inovasi di dalam dan luar              Negara.

 

7. Melindungi harta intelek Universiti dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan kesedaran                        perlindungan harta intelek di kalangan penyelidik.

 

8. Menyediakan prasarana bagi menyokong penyelidik di dalam aktiviti pra-pengkomersilan.

 

9. Menganjurkan aktiviti yang melibatkan hubungan dengan pihak industri dan agensi-agensi kerajaan dan                          swasta berkaitan penyelidikan, inovasi, perundingan dan pengkomersilan.

ICC LOGO.PNG

CONTACT US

Innovation and Commercialisation Centre (ICC)

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

86400 Parit Raja, Batu Pahat Johor Malaysia. 

Tel: +607-453 8315 / 8314 / 8526 / 8525 / 8316

Email: iccuthm@gmail.com

QUICK LINK

MTUN Connect

UTHM

Email

Ideas

TCIS

Directory

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Facebook

Instagram

Youtube